Bedrijven

Overgewicht en ziekteverzuim

Mensen die overgewicht hebben zijn vaker ziek en hebben dus een hoger ziekteverzuim dan mensen die een gezond gewicht hebben. Zij hebben maar liefst 1,8 maal ziektedagen meer dan de gemiddelde werknemer.

Als gewichtsconsulent ga ik ook langs bij bedrijven. Veel werknemers blijken het te waarderen wanneer zij binnen het bedrijf de mogelijkheid krijgen om begeleid te worden door een gewichtsconsulent. Veelal krijgt men wel van een bedrijfsarts te horen dat men overgewicht heeft, maar een plan van aanpak om gezond te blijven en af te vallen blijft vaak achterwege.

Wanneer uw bedrijf 3 of meer werknemers heeft die begeleiding wensen ben ik beschikbaar op locatie. De consulten voor iedere werknemer apart worden op aansluitende tijden ingepland. Bedrijven die een collectieve zorgverzekering hebben afgesloten bij verzekeraar CZ krijgen de consulten vergoed.
Werknemers van uw bedrijf volgen dan een programma dat in principe niet verschilt van mijn eigen programma.

De begeleiding wordt in een afbouwende structuur gegeven, zodat de cliënt/werknemer steeds meer zelfstandig zijn voeding en leefstijl kan aanpassen. Maximaal binnen een jaar moet de cliënt zijn of haar doel hebben bereikt.

Tarief

* Reistijd en reiskosten komen niet voor vergoeding in aanmerking
* Het uurtarief is vastgesteld op € 50,= exclusief btw
* Afspraken worden per uur of per half uur ingepland
* Het totale pakket (1 intakegesprek, 20 vervolggesprekken inclusief evaluatie) kost € 550,= exclusief btw

De vergoeding is alleen geldig voor directe tijd, besteed aan het cliëntencontact.

PROGRAMMA

Wanneer een cliënt zich heeft aangemeld voor een begeleidingstraject, zal dat volgens een vastgestelde procedure doorlopen worden.
Voor het intakegesprek wordt ca 1 uur ingepland. Voor de vervolgconsulten wordt ca een half uur gerekend. In de eerste maand van de begeleiding vinden 4 consulten plaats, wat betekent dat de cliënt wekelijks wordt gezien.

In de 2e t/m 6e maand vinden 2 consulten per maand plaats (elke 2 weken).
In de 7e t/m 12e maand vindt 1 consult per maand plaats (elke 4 weken).
Na afloop van de 20 consulten vindt een evaluatie plaats.

 

Indien u meer informatie wilt over de mogelijkheden voor uw werknemers, neem dan contact met me op.

Pien Odijk